Geen half werk

Van grondwerken tot turnkey-projecten.
Infrastructuur

InfrastructuurCiviele en cultuurtechnische werken.

We hebben jarenlange ervaring in grondwerk, riolering, groen en straatwerk voor overheden en bedrijfsleven. Van een enkele parkeerplaats tot complete industrieterreinen.

Terreininrichting

TerreininrichtingVan schoolplein tot bedrijfsterrein.

Onze specialiteit is het compleet inrichten van nieuwe terreinen en het herinrichten van bestaande terreinen. Dit betreft zowel bedrijfsmatige als openbare voorzieningen.

Bodemsaneringen

BodemsaneringenZit er een vreemd luchtje aan?

Bel ons. Bodemverontreiniging vereist nou eenmaal speciale aandacht. Met gediplomeerde mensen en speciaal materieel voeren we saneringen uit volgens protocol BRL7000.

Ontwerp
Stap 1

Ontwerp

De basis van ieder project.

In de ontwerpfase denken we vanuit uw wensen. We adviseren u over de mogelijkheden én laten u zien waar u kunt besparen. Op tekening ontstaat vervolgens een precies beeld van de nieuwe situatie. Bent u tevreden? Dan begeleiden we u tevens bij de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Bouwrijp maken
Stap 2

Bouwrijp maken

Het bestaande maakt ruimte voor het nieuwe.

We brengen de bestaande situatie in kaart. Is er een asbestinventarisatie nodig? Moet er een bodemonderzoek worden gedaan? Dit zorgt voor een helder vertrekpunt.

Vervolgens verwijderen we bestaande constructies, groen, straatwerk en riolering. We houden scherp in de gaten of de vrijgekomen materialen geschikt zijn voor hergebruik. Waar mogelijk nemen we die tegen vergoeding van u over.

Is er sprake van bodemverontreiniging, dan zit u met de juiste partij aan tafel. We adviseren u over de meest economische oplossing, en handelen het ook voor u af. Een vervuiling is lang niet altijd zo schokkend als het lijkt.

Grondwerk
Stap 3

Grondwerk

Met uiterste precisie hervormen we de aarde.

Grondwerk vereist kennis van grondsoorten en bodemopbouw, en oog voor de natuur.

Voor alle materialen die vrijkomen vinden we een nuttige herbestemming. En voor de nieuwe bouwstoffen die u nodig heeft, zijn we graag uw leverancier. Alles in vertrouwde handen: wel zo gemakkelijk.

Riolering
Stap 4

Riolering

Van huisaansluiting tot vloeistofdicht systeem.

Veranderende weersomstandigheden stellen steeds hogere eisen aan ons riool. Daarom wordt hemelwater afgevoerd naar oppervlaktewater, of in de bodem gebracht middels infiltratie. Zo worden waterzuiveringsinstallaties minder belast.

Ook afvalwater moet op een gecontroleerde manier worden afgevoerd. Hiervoor plaatsen we onder andere IBA-systemen, septictanks, bufferputten, vetafscheiders en olie- en benzineafscheiders.

Benieuwd naar het beste systeem voor uw situatie? Bij Huiskamp kunt u direct terecht voor advies, ontwerp en realisatie.

Verharding
Stap 5

Verharding

Van halfverharding tot industrievloer.

Goed ontworpen bestrating past in de omgeving en laat zien hoe deze gebruikt moet worden. Dat geldt niet alleen voor voetpaden, fietspaden en wegen maar ook voor schoolpleinen en bedrijfsterreinen. Voor industrieterreinen en wegen kijken we vooral naar de belasting en intensiteit.

Bent u op zoek naar de juiste verharding van uw project? Huiskamp inventariseert, analyseert en adviseert u graag.

Voorzieningen
Stap 6

Voorzieningen

Van brievenbus tot terreinverlichting.

Huiskamp heeft een uitgebreid netwerk van leveranciers voor hekwerken, groen, weegbruggen, verlichting etcetera. Leveranciers die eruit springen als het gaat om kwaliteit en een prettige prijs.

Wij nemen u graag het rondbellen, inkopen en coördineren uit handen en leveren u een compleet ingericht terrein op.

Voor het beste resultaat, van het ontwerp tot en met de inrichting heeft u dus maar één adres nodig: Huiskamp.

Hoe heeft u ons het liefst?

We kunnen op drie manieren samenwerken. Welke kiest u?

Als Hoofdaannemer.

U heeft direct met ons te maken. Met korte lijntjes is uw budget beter bewaakt en maakt u rechtstreeks gebruik van onze kennis.

Als Onderaannemer.

We zijn een verlengstuk van de hoofdaannemer. We dragen net zoveel zorg voor ons werk en spelen strak in op de bouwplanning.

In een Bouwteam.

We werken met diverse partijen samen, direct voor de opdrachtgever. Een optimale afstemming tussen de disciplines komt de prijs, kwaliteit en planning ten goede.